Коды объектов страны Казахстана

Классификатор географических объектов UN/LOCODE

Страна: 🇰🇿 Казахстан, Код страны: KZ

Порты Казахстана 3
🛤 Железнодорожные терминалы Казахстана 11
🛣 Дорожные терминалы Казахстана 48
🛬 Аэропорты Казахстана 27
📮 Почтовые терминалы Казахстана 7


UN/LOCODE UNECE
ISO 3166-2РегионЗаписей
KZНе указан37
Город
KZ-ALAAlmaty5
Область, край
KZ-AKMAkmolinskaja oblast'4
KZ-AKTAktjubinskaja oblast'4
KZ-ALMAlmatinskaja oblast'1
KZ-ATYAtyraū oblysy4
KZ-KARKaragandinskaja oblast'3
KZ-KUSKostanajskaja oblast'1
KZ-MANMangghystaū oblysy2
KZ-PAVPavlodar oblysy1
KZ-SEVSevero-Kazahstanskaja oblast'3
KZ-VOSShyghys Qazaqstan oblysy6
KZ-YUZJužno-Kazahstanskaja oblast'2
KZ-ZAPBatys Qazaqstan oblysy1
KZ-ZHAŽambylskaja oblast'3