Банк - ABKZ

Коды банков в системе переводов SWIFT

Код СВИФТНазвание банкаГород
🇰🇿 Казахстан
ABKZKZK1023 Bta Bank Jsc Aktau
ABKZKZK1024 Atyrau
ABKZKZK1025 Kostanay
ABKZKZK1026 Uralsk
ABKZKZK10K2 Shimkent
ABKZKZK10K3 Karaganda
ABKZKZK10K4 Kokshetau
ABKZKZK10K5 Ust-kamenogorsk
ABKZKZKXSMK Almaty
ABKZKZKXXXX