Банк - OTPV

Коды банков в системе переводов SWIFT

Код СВИФТНазвание банкаГород
🇩🇪 Германия
OTPVDEFFXXX Otp Bank Nyrt. Zweigniederlassung Deutschland Eschborn
🇭🇷 Хорватия
OTPVHR2XXXX OTP BANKA HRVATSKA DD Zadar
OTPVHR2XDUB Otp Banka Hrvatska D.D. Dubrovnik
OTPVHR2XPUL Pula
OTPVHR2XRJK Rijeka
OTPVHR2XSIB Sibenik
OTPVHR2XSIS Sisak
OTPVHR2XSPL Split
OTPVHR2XZAD Zadar
OTPVHR2XZAG Zagreb
🇭🇺 Венгрия
OTPVHUHBXXX OTP BANK PLC Budapest
🇷🇴 Румыния
OTPVROBUXXX OTP BANK ROMANIA S A Bucharest
🇷🇸 Сербия
OTPVRS22XXX Otp Banka Srbija A.d. Novi Sad Novi Sad
🇷🇺 Российская Федерация
OTPVRUMMXXX АО "ОТП Банк" Moscow
OTPVRUMMOMS ФИЛИАЛ "ОМСКИЙ" АО "ОТП БАНК" Omsk
OTPVRUM1ZHU Open Joint Stock Company Otp Bank Zhukovskiy
OTPVRUM1NVR Novorossiysk
OTPVRUM1CHE Open Joint Stock Company 'otp Bank' Chelyabinsk
OTPVRUM1HBR Habarovsk
OTPVRUM1NOV Novosibirsk
OTPVRUM1RST Gukovo
OTPVRUM1SAM Samara
OTPVRUM1SPB St. Petersburg
🇸🇰 Словакия
OTPVSKBXXXX OTP BANKA SLOVENSKO, A.S Bratislava
🇺🇦 Украина
OTPVUAUKXXX Public Joint-Stock Company Otp Bank Kiev
OTPVUAU1002
OTPVUAU1003
OTPVUAU1004
OTPVUAU1005
OTPVUAU1100 Donetsk
OTPVUAU1200 Zaporizhzhya
OTPVUAU1300 Dnipropetrovsk
OTPVUAU1400 Mykolaiv
OTPVUAU1500 Odesa
OTPVUAU1700 Kharkiv