Банк - ZABA

Коды банков в системе переводов SWIFT

Код СВИФТНазвание банкаГород
🇭🇷 Хорватия
ZABAHR2XXXX ZAGREBACKA BANKA DD Zagreb
ZABAHR2XBJE Bjelovar
ZABAHR2XDJU Djurdjevac
ZABAHR2XDUB Dubrovnik
ZABAHR2XKRI Krizevci
ZABAHR2XNOV Nova Gradiska
ZABAHR2XMAK Makarska
ZABAHR2XPOR Porec
ZABAHR2XOSI Osijek
ZABAHR2XPUL Pula
ZABAHR2XRIJ Rijeka
ZABAHR2XROV Rovinj
ZABAHR2XSIB Sibenik
ZABAHR2XSPL Split
ZABAHR2XUMA Umag
ZABAHR2XZAD Zadar
ZABAHR2XZAB Zabok
ZABAHR2XVIR Virovitica