Все банки в городе Любляна

Коды банков по городам в системе переводов СВИФТ

Страна: 🇸🇮 Словения, Код страны: SI

Все города Словении

Код SWIFTНазвание банка
BSLJSI2XBank Of Slovenia
ABANSI2XABANKA VIPA D.D.
BACXSI22UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.
BFKKSI22BKS BANK AG PODRUZNICA LJUBLJA
HAABSI22Hypo Alpe-Adria-Bank D.D.
HDELSI22Delavska Hranilnica D.D. Ljubljana
KSPKSI22Banka Sparkasse D.D.
LJBASI2XNOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.
SABRSI2XSberbank Banka D.d.
SKBASI2XSkb Banka D.D.
SZKBSI2XDezelna Banka Slovenije D.D.
ZATRSI21Zavarovalnica Triglav D.d.
TRDRSI21Triglav Druzba Za
SEDJSI21Sid-slovene Export And Development Bank Inc., Ljubljana
PUBPSI21Publikum Borzno Posredovanje,d.d.
PROZSI21Prva Osebna Zavarovalnica - Prva Osebna Zavarovalnica
POBFSI21Poteza D.d.
PEBPSI21Perspektiva Bpd D.d.
SIDRSI22Sid-Slovenska Izvozna In Razvojna Banka, D.D., Ljubljana
PROBSI2XLJUProbanka D.D. Maribor - Ljubljana Branch
FCTBSI2XFactor Banka D.D.
KDDSSI22Central Securities Clearing Corporation - Kdd
BSLJSI2XB2BBank Of Slovenia - PORAVNAVA STEP2 MPEDD - STORITEV B2B
BSLJSI2XCCBBank Of Slovenia - Ccbm
BSLJSI2XCORBank Of Slovenia - PORAVNAVA STEP2 MPEDD - STORITEV CORE
BSLJSI2XEUXBank Of Slovenia - Target
BSLJSI2XINDBank Of Slovenia - Ljubljana
POPJSI21Mp, Poteza, Publikum, Investicijske Storitve, D.d.
BPHBSI21Mp Bph D.d.
MODPSI21Moja Delnica Bph D.d.
XLJUSI21Ljubljana Stock Exchange
BDDOSI21Kd, Borznoposredniska Druzba, D.o.o
SKOOSI21Kd Skladi D.o.o.
FNDDSI21Kd Funds
KADRSI21Kapitalska Druzba
ILIISI21Ilirika D.d. Ljubljana
GEIUSI21Generali Insurance Co.
CEBDSI21Certius Bph D.o.o.
BSPDSI21Brokerjet Sparkasse-borzno Posredniska Druzba, D.d.
ABPHSI21Argonos, Borzno Posredniska Hisa, D.o.o.
VSGKSI22Zveza Bank R.Z.Z O.J. Podruznica Ljubljana
BPHGSI22BANQUECORP PHYSICAL GOLD D.O.O.
BSLJSI2XFNBBANK OF SLOVENIA - MONEY MARKET AND FOREIGN EXCHANGE ONLY
BSLJSI2XSCTBANK OF SLOVENIA - PORAVNAVA SEPA CT
MOZVSI21MODRA ZAVAROVALNICA, D.D.
NSUPSI21NLB SKLADI, UPRAVLJANJE PREMOZENJA, D.O.O.
RSMFSI21REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE
SDRHSI21SLOVENSKI DRZAVNI HOLDING D.D.